Profil
Ekstern Lektor
Konsulent
Uddannelse
Erhvervserfaring

 

 

 

 

Ekstern Lektor

 

Siden 2008 har jeg været ekstern lektor på CBS, og siden også på DTU, IT-Universitetet og Ålborg Universitet i København, hvor jeg underviser og vejleder på både bachelor-, kandidat- og master-niveau, i en række emner i spændingsfeltet mellem business og IT. Bl.a. indenfor innovation, strategi, forandringsledelse, knowledge management, sociale medier, netværk og kompleksitetsledelse.

 

Som underviser og vejleder bestræber jeg mig på at være inkluderende, entusiastisk, teoretisk funderet og praksisorienteret. Jeg stiller løbende spørgsmål til den aktuelle praksis eller forståelse, frem for at genbruge mindre gode løsninger. Jeg er stærk analytisk og finder ofte muligheder på tværs af faggrænser og konventionel tænkning.

 

Kurser

 

Jeg underviser pt. på disse kurser:

 

- Perspektiver på E-business (kandidatkursus på CBS/ITU)

- Videnstyring og lærende organisation (masterkursus på ITU)

- E-business and understanding business (bachelorkursus på ITU)

- Introduction to e-business (bachelorkursus på DTU)

- CMC and distributed work (bachelorkursus på DTU)

- IT in Distributed Organizations (bachelorkursus på AAU)

 

Vejledning

 

Jeg har efterhånden vejledt mere end 100 universitetsprojekter og kandidatspecialer, bl.a. om:

 

- Forandringsledelse af digitalisering i den offentlige sektor

- Wiki'er som teknologi, videndeling, dokumentation og overblik

- Open source som forretningsmodel

- SEO og sociale medier

- Projektledelse - agilitet, emergens og forandring

- Mobile business  - modeller og strategier

- Cloud computing - risici og strategiske fordele

- NemID i et brugerperspektiv

- Open Innovation / co-operative innovation

- Viral markedsføring til branding

- Marketing 3.0

- Identitetskabelse gennem sociale medier

- Netværks-innovation i Øresundsregionen

- Konceptudvikling for bilindustrien

 

Som det måske fremgår af ovenstående er der både teknik-, business- og bruger-orienterede projekter - og ofte projekter, hvor flere perspektiver bliver behandlet samlet.

 

Ulrik Falktoft © 2012 • Syriensvej 45 • 2300 København S  • Telefon 2143 6545 • ulrik@falktoft.dk